Condiții generale privind utilizarea site-ului www.laparmac.ro

Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiționată de respectarea condițiilor generale de acces și de utilizare detaliate mai jos, precum și de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesați site-ul www.laparmac.ro când îl parcurgeți și îl utilizați, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Condițiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri pe care ați putea s-o aveți cu EVASOF PARMAC SRL, cu oricare dintre angajații sau cu partenerii săi.

Drepturi de proprietate intelectuală

EVASOF PARMAC SRL este deținătorul site-ului de față. Fotografiile, textele, desenele, imaginile, secvențele animate, precum și toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea EVASOF PARMAC SRL  sau a unor terți care au autorizat EVASOF PARMAC SRL să le utilizeze. Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului sus menționat și/sau ale imaginilor care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiția ca acestea să fie destinate unei folosințe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare și/sau comerciale și/sau de informare, astfel încât să se conformeze dispozițiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuală. Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parțială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la EVASOF PARMAC SRL, este strict interzisă și constituie infracțiune ce se pedepsește conform legislației în vigoare.

Informații despre produse și servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generală a gamei de produse și servicii oferite de EVASOF PARMAC SRL. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare și nu atrag responsabilitatea EVASOF PARMAC SRL. EVASOF PARMAC SRL își rezervă dreptul de a modifica/actualiza informațiile ce figurează în prezentul site pe internet, în orice moment, fără preaviz, ținând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea EVASOF PARMAC SRL sau a angajaților săi. EVASOF PARMAC SRL este la dispoziția dumneavoastră pentru a vă comunica informațiile suplimentare pe care ați putea dori să le cunoașteți cu privire la fiecare dintre produsele și serviciile prezentate pe site.

Limitarea responsabilității

EVASOF PARMAC SRL nu poate fi, în nici un caz, făcută responsabilă pentru punerea la dispoziție a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.laparmac.ro și nu este responsabilă, în nici un fel, de conținutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, EVASOF PARMAC SRL, angajații sau colaboratorii săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură. Informațiile asupra produselor și serviciilor, modelelor, caracteristicilor și prețurilor acestora corespund unei definiții la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de EVASOF PARMAC SRL. Erori sau omisiuni pot interveni. Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Trebuie deci să vă asigurați că legea țării de unde se stabilește conectarea vă autorizează să accesați site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele Condiții Generale, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiții Generale sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Condițiilor Generale și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente.

Actualizarea condițiilor generale / Termeni și condiții

EVASOF PARMAC SRL își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la site, precum și Condițiile Generale. Aceste modificări și actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Condițiile Generale în vigoare.

TOP