Bine ați venit pe site-ul www.laparmac.ro !

Vă rugăm să cititi cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și Condițiilor de Utilizare, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga intelegere (contractul) dintre părți.

La Parmac COM SRL, denumită generic în cele ce urmează și La Parmac COM , în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului www.laparmac.ro si laparmac.com își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic Această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Aplicabilitate

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile dîn domeniul laparmac.ro si laparmac.com și pentru care La Parmac COM SRL are calitatea de autor/proprietar/administrator. Toate aceste website-uri (așa cum exista ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum și website-ul www.laparmac.ro si laparmac.com vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv Site si/sau Site-uri în cele ce urmeaza.

în cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculîn includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

Drepturi de autor

La Parmac COM SRL este autorul Site-urilor și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea La Parmac COM sau sunt licențiate de La Parmac COM pentru a fi folosite.

Licențe de utilizare

La Parmac COM vă acordă o licență limitată pentru a accesa/vizita Site-ul, fără posibilitatea de a-l modifica în lipsa unui acord dîn partea La Parmac COM. Această licență nu include:

* revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe Site;
* download-ul sau copierea informațiilor legate de conturi utilizator;
* utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.

La Parmac COM vă acordă o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a vă crea un hyperlink către pagina home a Site-ului atâta vreme cât acest link nu descrie La Parmac COM sau un partener/afiliat al acestuia de o maniera falsă, greșită sau jignitoare. Licență acordată nu vă permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a mărcii La Parmac COM fără acordul prealabil scris al La Parmac COM SRL .

Conținutul Site-urilor, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al La Parmac COM.

Mărci

Marcă La Parmac COM este o marca înregistrată și este deținută de către La Parmac COM SRL Domeniul laparmac.ro si laparmac.com este deținut de către La Parmac COM SRL. Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui La Parmac COM, în forma directă sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabila scrisă a La Parmac COM este interzisă și se pedepsește conform legii. Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către La Parmac COM, conform cu cele de mai sus.

Condiții de utilizare. Garanții.

Site-ul este furnizat de către La Parmac COM pe o baza „așa cum este” și „atât cât este disponibil” . La Parmac COM nu garantează ca Site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la laparmac.ro si laparmac.com sunt fără virusi sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător. Cu toate ca luam toate măsurile disponibile pentru ca nimic dăunaător să se propage pe internet, utilizatorul folosește Site-ul pe riscul propriu, La Parmac COM SRL fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii informațiilor de pe Site. La Parmac COM SRL nu este răspunzatoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe Site. La Parmac COM SRL nu acordă nici un fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestui Site. Informațiile publicate corespund realitații la momentul inscrierii lor pe Site sau al actualizarii diverselor pagini ale Site-ului.

Serviciile și produsele prezentate pe Site-ul www.laparmac.ro si laparmac.com constituie ofertă de informare. La Parmac COM își rezervă dreptul de a nu răspunde pozitiv solicitarii dumneavoastră dar vă garanteză răspunsul la solicitarea dumneavoastră.

Securitate

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, incluzand fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializarii lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.

Comunicări

Utilizatorii Site-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Site-ului, respectiv pot adresa intrebari atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimator, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale La Parmac COM sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, mailinguri tip mass, sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresa de e-mail falsă sau să impersonați o altă persoană sau entitate. La Parmac COM își rezervă dreptul, dar nu și obligația, de a îndeparta sau edita o astfel de informație transmisă.

Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați La Parmac COM și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toata lumea. Acordați dreptul La Parmac COM și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și ca utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și Condițiile de Utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și ca veți despăgubi integral La Parmac COM sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Minori

La Parmac COM nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. La Parmac COM poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Drepturi de proprietate intelectuală

La Parmac COM SRL respectă drepturile intelectuale ale altora. Dacă considerați că munca dumneavoastră a fost copiată de o manieră care să încalce dreptul de proprietate intelectuală, vă rugăm adresați La Parmac COM o notificare care să cuprindă:

* semnătura fizică sau electronică a persoanei autorizate să reprezinte pe posesorul dreptului de proprietate;
* o descriere a materialelor protejate de drepturi care apreciați ca au fost încălcate;
* o indicare a locației pe Site unde apreciați ca aceste drepturi au fost încălcate;
adresă, numarul de telefon și adresa e-mail a dumneavoastră;
* o declarație pe proprie răspundere conform căreia sunteți convins că utilizarea în dispută nu a fost autorizată de deținatorul drepturilor, ale împuternicitului sau ale legii;
* o declarație notariala pe proprie răspundere conform căreia acționați cu bună credință, că notificarea este completă și corectă și că sunteți deținatorul drepturilor sau acționați în numele său.

Politica de confidențialitate

Va rugăm să accesați și secțiunea Politica de Confidențialitate care se aplică de asemenea accesului/vizitei dumneavoastră pe Site.

Legislație

Termenii și Condițiile de Utilizare se supun legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întai o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucratoare de la înregistrarea reclamației la sediul La Parmac COM SRL în cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, vă fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul La Parmac COM SRL

TOP